Roadrunner Express Brussel

doelen

onze express

minder verkeer

Motorfiets of scooter koeriers gemakkelijk glippen tussen auto's, bussen en vrachtwagens

minder CO2

Recente scooters en motorfietsen, die voldoen aan de nieuwste anti-vervuilingsnormen.

meer glimlac

Onze koeriers interveniëren altijd met beleefdheid, hoffelijkheid en discretie.

doelen

ecologisch

BETAALBAAR, BETROUWBAAR EN EFFICIËNT

Dringende leveringen per scooter spelen in op de actuele behoeften van ondernemingen en de verkeersomstandigheden in en rond stedelijke gebieden. Met het oog op het milieu maken we gebruik van de nieuwste generatie scooters en moto’s.

De uitstoot van CO2 en andere vormen van milieuvervuiling moeten worden ingedijkt. Daarvoor zijn we steeds op zoek naar schonere leveringsoplossingen, om milieuvriendelijke transportalternatieven voor te stellen die hand in hand gaan met snelheid en professionalisme, zonder hogere leveringskosten.

doelen

TEVREDENHEID

We investeren in de opleiding van onze chauffeurs, zodat ze een antwoord kunnen bieden op elke vraag.

We investeren in onze voertuigen, om steeds de efficiëntste en milieuvriendelijkste oplossing te kunnen bieden.

We investeren in ons platform voor onlineaanvragen, zodat onze klanten hun aanvragen kunnen beheren en opvolgen.

doelens

VAN DE ONDERNEMING

Roadrunner Express Brussel staat voor integriteit en vindt voor alles een oplossing. Die basiswaarden vormen het vertrekpunt voor een nauwe samenwerking, die bij elke opdracht met de klant wordt aangescherpt.
Alle aanvraag- en leveringsprocessen worden constant bijgestuurd om oplossingen aan te reiken die mee evolueren met de economie en het stadsweefsel van Brussel als hoofdstad.

Als perfecte partner voor de levering van documenten krijgen we het vertrouwen van onze klanten. Met kennis van zaken staan we in voor hun apostilles, de legalisatie van documenten of visumaanvragen.
Officiële vertalingen bij het Hof van Beroep, legalisaties bij de Kamer van Koophandel, apostilles bij het ministerie van Buitenlandse Zaken of consulaten, afgiften bij de griffie of het boekhoudkantoor … wij brengen uiteenlopende taken tot een goed einde voor al onze klanten.

Wij leveren zendingen of pakjes steevast binnen de gevraagde leveringstermijn, ongeacht de bestemming of verkeersdrukte. Daarbij staat een kwaliteitsvolle dienstverlening bij ophaling en afgifte telkens opnieuw centraal.
Dankzij een grondige analyse en een uitstekende kennis van Brussel-Hoofdstad kunnen we op elk moment de vooropgestelde timing respecteren, ongeacht of wij of de klantde leveringstijd hebben voorgesteld.

Als perfect compromis tussen de auto en de fiets, is de scooter ons vervoermiddel bij uitstek, om een levering zonder vertraging door files in perfecte staat en met beperkte kosten of verwerkingstoeslagen te kunnen garanderen.
Vanuit onze wens om een duurzaam ontwikkelingsbeleid te voeren en respectvol om te gaan met onze koeriers én partners bij elke opdracht, staan we ook open voor andere leveringsmethoden, met veiligheid en gezondheid als basispijlers.